back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

12-anarko
KİTAP ADI
: Anarko-Sendikalizm
YAZARI
: Rudolf Rocker
ÇEVİRMENİ
: H. Deniz Güneri
ÖZGÜN ADI
: Anarcho-syndicalism
SAYFA
:
128 syf.
FİYATI
:
 15 TL

 

    Anarko-sendikalizm; işçilerin hayat standartlarını ve çalışma koşullarını reforme etmeyi programlaştıran parti güdümlü sendikacılıktan farklı olarak, kapitalist sanayinin kontrolünü ele geçirmeyi değil, sistemi topyekün ortadan kaldırmayı amaçlar. Hiçbir politik partiye bağlı olmayan ve hiçbir iktidar biçimini hedeflemeyen anarko-sendikalizm, fabrikaların devrimci amaçlar uğruna ele geçirilip işletilmesini reddeder. Çünkü, fabrikalar, üretim üniteleri olarak toplumsal ilişkilerden bağımsız birimler değildir. Tersine, toplumsal kontrol sistemini oluşturan ilişkiler ağının temel parçalarıdır. Diğer bir deyişle; endüstri, kapitalist sistemin işlemesini sağlayan mekanizmanın özüdür.

    Bu nedenle, anarko-sendikalizm için söz konusu olan, bu mekanizmanın ele geçirilip daha iyi yönetilmesi değil, parçalanıp ortadan kaldırılmasıdır.

    Ömrünü anarko-sendikalist mücadeleye adamış olan Rudolf Rocker, bu kitabında, işçi sınıfının mücadele tarihini, amaç, yöntem ve ilkelerini anarşist bir sendikalistin bakışıyla ortaya koyuyor.

    İçindekiler:

  • Anarko-sendikalist Hareket 

  • Anarko-sendikalizmin Bugünle Bağı 

  • Anarko-sendikalizm

  1. Anarşizm: Amaç ve Hedefleri 

  2. Proletarya ve Çağdaş İşçi Hareketinin Doğuşu 

  3. Sendikalizmin Öncüleri 

  4. Anarko-sendikalizmin Amaçları

  5. Anarko-sendikalizmin Yöntemleri

  6. Anarko-sendikalizmin Evrimi