back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

02-bakunin
KİTAP ADI
: Bakunin / Hayatı, mücadelesi, düşünceleri
YAZARI
: Sam Dolgoff
ÇEVİRMENİ
: Cemal Atila
ÖZGÜN ADI
: Bakunin on Anarchy
SAYFA
:
416 Sayfa 
BASKI
:
2. Baskı 
FİYATI
:
37 TL

 

Kapsamlı bir Bakunin Antolojisi

Bakunin’in devrimci mücadeleye kazandırdığı teorik derinlik hep onun eylemci pratiğinin gölgesinde kalmıştır. Oysa Bakunin otorite, erk ve tahakkümü en ince ayrıntısına kadar inceleyerek teşhir etmişti. Proletarya diktatörlüğünü savunan Marx ve diğer otoriter sosyalistlerle girdiği tartışmalarda, “Eğer devlet olacaksa zorunlu olarak baskı ve kölelik de olacaktır” diyerek her türlü devlet düşüncesinin kölelikten başka bir şeye yol açmayacağını ısrarla vurguluyordu. Bugün sosyalizm adına olup bitenleri, o, yüz elli yıl önce keskin bir öngörüyle ilan ediyordu.

Bakunin’in fırtınalı yaşamından süzülüp gelen anarşist düşüncelerini ana hatlarıyla ortaya koyan bu kitap, Rousseau’nun toplum sözleşmesine ve Marx’ın sosyalist tezlerine karşı temel anarşist eleştirileri de içeriyor. Bakunin’in edebî ürünleri, tam da barikatların gediklisi bir eylemciye yakışır şekilde makale, mektup, konuşma, özdeyiş ve propagandif broşür yığınından oluşmaktadır. Bu nedenle, onun düşüncelerini bütünlüklü bir şekilde toparlayıp sunmak pek de kolay bir iş değil. Sam Dolgoff, Bakunin’in çalışmalarını derleyerek bu zor işi başarmış. Bakunin’in düşünsel evrimini üç ana döneme ayırarak çalışmalarını kronolojik bir sıraya koyan Dolgoff, her seçkiye kısa bir giriş yazısı yazarak çalışmaların yapıldığı döneme ve Bakunin’in yaşamındaki olaylara ışık tutarak geniş bir arka plan sunuyor. Böylece, Bakunin’in metinleriyle dönemin olayları arasındaki bağlantıları açık ve dolaysız bir şekilde anlamış oluyoruz. Bu çalışma bugüne değin eylemci yanıyla öne çıkan Bakunin’i teorik açıdan da tanıma olanağı sunuyor.

İçindekiler:

Bakunin’in Biyografisi (James Guillaume)

I. Bölüm: Anarşizm Öncesi Dönem

 • Almanya'da Gericilik

 • Polonya Ayaklanmasının 17. Yıldönümü Üzerine

 • Slavlara Çağrı

 • Çar I. Nıkola'ya Sunulan İtiraftan

II. Bölüm: Mihail Bakunin’in Anarşizmi

 • Devrimci el kitabı

 • Ulusal Bildirge

 • Federalizm, Sosyalizm, Anti-Teolojiz (Rousseau'nun Devlet Teorisinin Eleştirisi)

 • Enternasyonal Kardeşliğin Programı

 • Enternasyonal'in Politikası

III. Bölüm: Fransa ve Prusya Savaşı ve Paris Komünü

 • Albert Richard'a Mektup

 • Mevcut Kriz Üzerine Bir Fransız’a Mektuplar

   • Toplumsal Devrimin Genel Sorunları

   • Devrimci Durum ve Matrisi

   • Alman Sosyal Demokrasi Programının eleştirisi

 • Temsili Hükümet ve Evrensel Oy Hakkı

 • Tanrı ve Devlet

  • Otorite ve Bilim

  • İnsan, Toplum ve Özgürlük

 • İttifak’ın Programı

   • Sendika Bürokrasisi

   • Enternasyonal'in Yapısı

   • Enternasyonal'in Yapısı ile Devletin Yapısı Arasındaki Karşıtlık

 • Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi

 • La Liberté'ye Mektup

 • Enternasyonal ve Karl Marx

 • IV. Bölüm: Son Yıllar

 • Devlet ve Anarşi

 • Jura Federasyonu’ndaki Yoldaşlara Mektup

 • Êlisée Reclus'ya Mektup

 • Yeni Toplumsal Düzenin İnşası Üzerine (j. Guillaume) 

 

 

 

 

 

 

 

KİTAP ADI