back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

04-eylemde anarsi
KİTAP ADI
: Eylemde Anarşi
YAZARI
: Colin Ward
ÇEVİRMENİ
: Deniz Güneri
ÖZGÜN ADI
: Anarchy on Action
SAYFA
:
184 syf.
FİYATI
 :
20 TL
 

 

     Doğrudan eylem ve doğrudan etkinlikle yeniden yükselişe geçen anarşizmin, “yap, örnekle” ilkesini temel alarak günümüz toplumsal sorunlarına pozitif çözümler sunan bir kitap. Ward, yaşadığımız dünyaya eleştirel bir bakışın yanı sıra kendi yaşamımızı kurmamız yönünde de pek çok olumlu örnek üzerinde duruyor. Arzulanan özgür anarşist topluma, bilinmeyen bir gelecekte değil, hemen bugün, burada varılabileceğini çeşitli örneklerle ortaya koyuyor. 

     Colin Ward, “zamanla birlikte değişim, ama ayak uydurarak değil,” biçiminde formüle ettiği ilke temelinde İngiltere’de yayımlanan Anarchy dergisinin 118 sayısının editörlüğünü yaptı. Klasik anarşizme doktriner bağlılıktan ziyade, zamanın kaçınılmaz akıntılarına duyarlı olan yeni bir tür anarşizmi temsil etti.

     Ward, anarşizmi çok uzaktaki bir ütopya olarak değil, burada yanı başımızda var olan bir yaşam biçimi olarak ele alıyor. Ona göre; "anarşist toplum, kendisini otorite olmaksızın örgütleyen bir toplum”dur. Bu toplum, “kar altındaki bir tohum gibi, devlet ve devlet bürokrasisi, kapitalizm ve artıkları, ayrıcalık ve adaletsizlikleri, milliyetçilik ve fanatik bağlılıkları, dinsel farklılıklar ve batıl ayrılıkçılığı tarafından üstü örtülmüş bir halde daima mevcuttur."

     “Kendiliğinden düzen”i savunan Ward, “68 Prag Baharı”ndan ve Castro ordularıyla henüz tanışmamış olan Batista sonrası Havana'dan örnekler vererek bu teorinin hiç de hayali olmadığını ortaya koyuyor. Karmaşıklıktan bir uyum çıkabileceğini, başsız federasyonların da pekâlâ mümkün olabileceğini örnekleyerek açıklıyor.

     Ward'a göre anarşist bir toplum olanaksız, "Ütopyanın sıkıcılığı için endişelenmemize gerek yok: Oraya varamayacağız" diyor. Ancak Ward’a göre bu, hiçbir şey yapılmaması anlamına gelmiyor: “Anarşi, politik değişim programı değil, toplumun kendi kaderini tayin etmek üzere giriştiği eylemdir.”

                  İçindekiler :  

 1. Anarşi ve Devlet

 2. Kendiliğinden Düzen Teorisi

 3. Liderliğin Çözülüşü

 4. Karmaşıklıktan Uyuma

 5. Başsız Federasyonlar

 6. Kim Planlayacak?

 7. Ev-lendiriyoruz, Ev-lendiriliyorsunuz, Ev-sizler

 8. Açık ve Kapalı Aileler

 9. Artık Okul Yok

 10. Anarşist Bir Mesel Olarak Oyun

 11. Kendini İstihdam Eden Toplum

 12. Refahın Çöküşü

 13. Yoldan Ne Kadar Çıkabilirsiniz?

 14. Anarşi ve Makul Bir Gelecek