back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

05-gelecekteki ilkel
KİTAP ADI
: Gelecekteki İlkel
YAZARI
: John Zerzan
ÇEVİRMENİ
: Cemal Atila
ÖZGÜN ADI
: Future Primitive
SAYFA
:
304 Sayfa 
BASKI
:
4. Baskı 
FİYATI
:
28 TL

 

      Kitaba yazarın Elements of Refusul adlı çalışmasından da 5 bölüm eklenmiştir.

      Tahakkümcü tarih zihniyetini tersyüz eden uygarlık karşıtı bir başyapıt!

      İnsanın kendisini ve etrafındaki her şeyi yok etmekte sergilediği inanılmaz ve dayanılmaz yaratıcılık, medyadan saat başı akan haberlerle çeşitlendikçe, soruyoruz birbirimize; yanlışı nerede, ne zaman, nasıl yaptık? İnsan denilen canlı türü, nasıl oldu da, kendi yaşamını, dünyayı, hatta yavaş yavaş uzayı ve diğer gezegenleri cehenneme çeviren bir varlığa dönüştü?

      ABD’li anarşist ve sosyal eleştirmen John Zerzan, 25 yıldan beridir işte bu sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır. Zerzan’ın yıllar süren çalışmalarının başlıca ürünü olan Gelecekteki İlkel, günümüzde gezegeni bir bütün olarak yok oluşun eşiğine getiren bu ölüm yolculuğumuzun öyküsünü anlatır. Antropoloji ve arkeoloji alanlarında son yirmi yıl içinde gerçekleşen köklü dönüşümlerden hareket eden Zerzan, bugün pençesinde kıvrandığımız yabancılaşmanın kökenini, avcı-toplayıcı yaşam tarzının sona ermesinden sonra ortaya çıkan tarımla birlikte başlayan uygarlığa dayandırmaktadır. Zerzan’a göre, evcilleştirme, tarım ve uygarlık öncesi yaşam, aslında doğayla özdeşleşmenin, duygusal bilgeliğin, cinsel eşitliğin ve sağlığın hüküm sürdüğü bir yaşamdı; rahipler, krallar ve patronlar tarafından köleleştirilmeden önce, neredeyse iki buçuk milyon yıl süren bütünlüklü ve özgür bir yaşam. Ne var ki, Üst Paleolitik çağda, yani günümüzden yalnızca on bin yıl önce, adeta ani bir patlamayla başlayan uygarlık, bu özgür yaşamı yok ederek, önce doğanın, ardından da bizzat insanın tahakküm altına alınmasına yol açmıştır. 

      Zerzan uygarlığı bir felaket olarak değerlendirmektedir. Bugüne kadar “uygarlaşan insanlığın evrensel değerleri” olarak görülen evcilleştirme, tarım, işbölümü, sanat, zaman bilinci, dil, yazı, sayı sistemi ve bir bütün olarak sembolik kültür, Zerzan’a göre, esiri olduğumuz çağdaş tahakkümün temel bileşenleridir. Bu yüzden, uygarlık kökten reddedilmediği sürece özgürleşmek mümkün değildir.

      Bilim, felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarındaki belli başlı ilerlemeler ile tahakküm arasındaki keskin paralelliği zengin örneklemelerle ortaya koyan Gelecekteki İlkel, uygarlık karşıtı bir başyapıt olarak, günümüzün evrensel sorunlarına yepyeni bir bakış açısı kazandıracaktır.

      İçindekiler :

      Birinci Kısım  Denemeler 

 • Gelecekteki İlkel
 • Zamanın Başlangıcı, Zamanın Sonu
 • Dil: Kökeni ve Anlamı
 • Sayı: Kökeni ve Evrimi
 • Tarım
 • Gerçeklik Sanata Karşı
 • Tonalite ve Totalite
 • Kitleselleşen Sıkıntı Psikolojisi
 • Postmodernizm Felâketi

 

       İkinci Kısım  Nihilistin Sözlüğü 
 • Hoşçuluk
 • Teknoloji
 • Kültür
 • Yabanıl
 • İşbölümü
 • İlerleme
 • Yapay Zekâ, Yapay Yaşam
 • Cemaat
 • Toplum
 • Bir Devlet Düşmanıyla Röportaj

 

 

 

makinerin alaca karanligi