back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

03-malatesta
KİTAP ADI
: Malatesta / Hayatı ve Düşünceleri
YAZARI
: Vernon Richards
ÇEVİRMENİ
: Zühal Kiraz
ÖZGÜN ADI
: Errico Malatesta - His Life & Ideas
SAYFA
:
240 Sayfa
FİYATI
:   23 TL

 

     Errico Malatesta, ünlü bir düşünce ve eylem adamıdır. 1872’de henüz 19 yaşındayken Bakunin ile tanıştı ve silah arkadaşı oldu. Eylemle propaganda kuşağının bu önde gelen temsilcisi, Bologna Ayaklanması’nda jandarmayla çatışan bir asi, fabrika işgallerinde bir militan, köylerde tapu ve vergi belgelerini yakarak “anarşist düzeni” ilan eden küçük bir “isyan ordusu neferi” dir. Gün olur bir sürgün adasından Malta’ya kaçarken fırtınaya tutulan küçük bir teknede dalgalarla boğuşur. Gün olur yenilgiyle sonuçlanan bir ayaklanma sonrasında Amerika’ya doğru denize açılan bir gemide, dikiş makinesi sandığına kilitlenmiş kaçak bir yolcudur. Avrupa ve Amerika’da uğramadığı, toplantı, konferans ve miting yapmadığı ülke hemen hemen yok gibidir. Mısır, Suriye ve İstanbul’daki göçmen İtalyanları örgütlemeye çalışır. Yunanistan’da maden işçjileri arasında, etkileri uzun süre devam eden propaganda çalışması yapar. Malateste, yalnızca İtalya anarşist hareketinin değil, tıpkı Bakunin gibi, uluslararası anarşist hareketin renkli bir siması, ateşli bir militanıdır.

     Eylem adamı olduğu kadar düşünce adamıdır da. Çeşitli ülkelerde, –bir kısmı hâlâ yayınlanmakta olan– sayısız dergi ve gazete çıkarmış, editörlüğünü yapmıştır. 1919-1932 yılları arasında yazdığı yazılar ölümünden sonra derlenerek 3 cilt halinde basılmıştır.

     Elinizdeki kitap, Malatesta’nın yaşamıyla birlikte, anarşist devrim, bilim, şiddet, araç ve amaç, suç ve ceza, çoğunluk ve azınlık, toprak, para ve bankalar gibi birçok temel konudaki düşüncelerini biraraya getiriyor. Bu usta ajitatör, en karmaşık felsefi konularda bile, düşüncesini son derece berrak ve etkileyici bir dille ortaya koyuyor. 

 

İçindekiler:


Birinci Kısım

Anarşizm ve Anarşi

       Anarşist Düşünce Ekolleri

 1. Anarşist Komünizm

 2. Anarşizm ve Bilim

 3. Anarşizm ve Özgürlük

 4. Anarşizm ve Şiddet

 5. Suikastler

 6. Amaçlar ve Araçlar

 7. Çoğunluk ve Azınlık

 8. Karşılıklı Yardımlaşma

 9. Reformizm

 10. Örgütlenme

 11. Üretim ve Dağıtım

 12. Toprak

 13. Para ve Bankalar

 14. Mülkiyet

 15. Suç ve Ceza

 16. Anarşistler ve İşçi Sınıfı Hareketleri

 17. Fabrika İşgalleri

 18. İşçiler ve Entelektüeller

 19. Anarşizm, Sosyalizm ve Komünizm

 20. Anarşistler ve Politik Birlikte Yaşamanın Sınırları

 21. Anarşist Devrim

 22. İsyan

 23. Kamulaştırma

 24. Devrimin Müdafaası

 25. Anarşist Propaganda

 26. Anarşist Bir Program

  • Amaçlar ve Hedefler

  • Yöntemler ve Araçlar

  • Ekonomik Mücadele

  • Politik Mücadele

 

İkinci Kısım

Biyografi Notları (Vernon Richards)


Ekler  

 1. Anarşistler İlkelerini Unuttular (Errico Malatesta, 1914)

 2. Hükümet Yanlısı Anarşistler (Errico Malatesta, 1916)

 3. Peter Kropotkin - Eski Bir Arkadaşın Anıları ve Eleştirisi (Errico Malatesta, 1931)