back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

Peter Andreyeviç Arşinov

1887’de Ukrayna’nın Yekaterinoslav kentinde doğdu. Meslekten bir metal işçisiydi. 1904’te devrimci harekete katılan Arşinov, önceleri, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne üyeydi. 1905 yenilgisinin açtığı tartışmalar sonucunda anarşistlere katıldı. 1906 ve 1907’de çeşitli şiddet eylemlerinde bulundu. Kısa bir süre sonra yakalanıp idama mahkûm edildi. Ancak, dosyası temyizdeyken kaçma fırsatı buldu. Fakat, üç yıl sonra Avusturya’da yakalanıp Çarlık yetkililerine teslim edildi. Yeniden yargılanarak 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 1917 Şubat Devrimi’nde bütün tutuklularla birlikte serbest bırakıldı.

 

Nisan 1919’da Gulya-Polye’ye giderek Mahnovist harekete katıldı. Kültür-Eğitim Seksiyonu sorumlusu olarak, ayaklanma dönemi boyunca bölgede çalıştı. Hareketin yenilgisinden sonra yurtdışına çıktı. Sürgündeki diğer arkadaşlarıyla birlikte başlattığı örgütlenme çabalarının sonuçsuz kalması ve yaşanan acı polemikler Arşinov’da büyük bir düş kırıklığı yarattı. Bunun üzerine, 1932 yılının sonlarında Paris’teki Sovyet elçiliği aracılığıyla Sovyetler Birliği’ne geri döndü. Ancak, anarşistlere, Sovyet devletini tanımaları yönünde çağrıda bulunacak kadar anarşizmden uzaklaşarak SBKP’yle yakın ilişkilere girdi. 1937’de “Moskova Temizlikleri” döneminde anarşist geçmişi nedeniyle kurşuna dizildi.

 

Böylece, 1907’de Çarlık mahkemelerinin hakkında verdiği, ancak infaz edemediği ölüm cezası, Bolşevik Komünist Partisi tarafından yerine getirilmiş oldu.

 

Yazarın Kaos Yayınlarındaki Kitapları

09-ukrayna anarsit