back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

Pyotr Alekseyeviç Kropotkin

pyotr alekseyevic kropotkin

1842’de Moskova’da doğdu. 1857’de soylu çocuklarının okuduğu, imparatorluğun ayrıcalıklı askeri okulu olan Pajeski Korpus’a girdi. Parlak bir gelecek vaat eden Pyotr Kropotkin, 1862’ de askeri okul öğrenciliğini başarıyla tamamladı. Ancak, aile çevresini ve II. Aleksandr’ı şaşırtan bir kararla Doğu Sibirya’daki Amur Kazak birliklerinde mütevazı bir görevi tercih etti. Fakat, orduya karşı duyduğu soğukluk, Sibirya sürgünleri arasında kısa sürede nefrete dönüştü. 1867’de ordudan ayrılarak Petersburg Üniversitesi fizik-matematik fakültesine kaydoldu.

1872’de İsviçre’ye yaptığı birkaç aylık seyahatte I. Enternasyonal ve anarşistlerle tanıştı. Rusya’ya döndüğünde, narodnik Çaykovski grubuna katılarak propaganda çalışmalarını sürdürdü. Ancak, 1874’te tutuklanıp Petropavlovsk kalesine kapatıldı. 1876’da, sevk edildiği hastaneden gözüpek bir kaçış planıyla, arkadaşları tarafından kaçırılarak yurtdışına çıkarıldı. O günden itibaren uluslararası anarşist hareketin önde gelen bir düşünce ve eylem adamı oldu.

Yaklaşık kırk yıl kadar Avrupa’da sürgünde yaşayan Kropotkin, 1917 Şubat Devrimi’nin ardından, 75 yaşında Rusya’ya döndü. Ekim Devrimi’nin despotik, bürokratik yönelişini önceden gören Kropotkin, Lenin ve Bolşevikleri sık sık uyarmak gibi iyi niyetli bir tutum takındı. Ancak, anarşistlere ve diğer muhaliflere karşı başlatılan sürek avı nedeniyle bu uyarıları dünya kamuoyu nezdinde protestoya dönüştü.

Kropotkin, 8 Şubat 1921’de öldü. Beş kilometrelik kortej oluşturan kalabalık bir kitle, cenazeyi Moskova mezarlığına taşıdı. Bolşevik iktidara karşı anarşistlerin son kitlesel gösterisine dönüşen bu cenaze töreninde, anarşistlerin pankartlarında “otoritenin olduğu yerde özgürlük yoktur” sözleri yazılıydı.

     Yazarın Kaos Yayınlarındaki Kitapları

19-karsilikli yardimlasma  20-anarsi-felsefesi-ideali  anarsit-ahlak  tarlalar