back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

06-sanayi toplumu gelecegi
KİTAP ADI
:
Sanayi Toplumu ve Geleceği / Manifesto 
YAZARI
:
Theodore John Kaczynski
ÖZGÜN ADI
:
Endustrial Society and Its Future 
SAYFA
:
112 Sayfa
BASKI
:
2. Baskı
FİYATI
:
15 TL
 

 

      FBI’ın yıllarca Unabomber adıyla andığı Teodor Kaczynski Harward’da matematik profesörlüğü yapmış ve sisteme olan eleştirileri nedeniyle üniversiteden ayrılarak Montana’da kendi yaptığı bir kulübede düşünceleri doğrultusunda bir yaşam sürmeye çalışmıştır. Bir süre sonra kaçışın imkânsızlığını görerek endüstriyel çılgınlığa karşı bilimsel teknolojik merkezlere bombalı paket gönderme yolunu seçmiştir. 17 yıl boyunca bir türlü yakalanamayan Kaczynski, manifestosunun eksiksiz biçimde The Washington Post ve The Newyork Times gazetelerinde yayınlanması koşuluyla bir daha bombalı eylem yapmayacağını bildirmiş, bunun üzerine bu metin söz konusu gazetelerde özel bir ek şeklinde yayınlanmıştır. Kaczynski’nin, sosyal ve psikolojik açıdan irdelediği insanın ürkütücü geleceğini gözler önüne serdiği bu manifestosunun bomba tehdidiyle de olsa yayınlanması yakalanma sürecinin başlangıcı olmuştur. Aranan eylemcinin entelektüel niteliğini de ortaya koyan bu metnin her biri geniş bir biçimde açılabilecek paragrafları, metnin kısaltılması ihtimaline karşı yazar tarafından numaralanmıştır. Bütünlüklü bir sanayi ve teknoloji toplumu eleştirisi olan Manifesto içinde boğulmak üzere olduğumuz endüstriyel teknolojik sistemin insan üzerindeki tahribatını bütün boyutlarıyla ortaya koymaktadır.

Endüstriyel teknolojik sisteme cepheden bir reddiye niteliği taşıyan bu Manifesto, gezegenimizi felakete sürükleyen teknolojik uygarlığın insan üzerindeki tahribatını da bütün boyutlarıyla ortaya koymaktadır. Yaygın ve ciddî psikolojik sorunlar üreten endüstriyel teknolojik sistemin, kişinin özgüveni için vazgeçilmez olan “güç sürecinden” geçişi önünde teşkil ettiği engelleri de bir bir gösterir.

Teknolojinin entegre bir sistem olduğunu söyleyen Ted Kaczynski, onun iyi yanı ile kötü yanının birbirinden ayrılamayacağını önemle vurgular. İlerlemeci zihniyetle algısı sakatlanmış insanın, ürkütücü geleceğini gözler önüne sererken, bize şöyle seslenir:

“Eğer devlet babanın hayatınıza şu anda fazla karıştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; siz asıl, devlet çocuklarınızın genetik yapısını düzenlemeye başladı­ğında olacakları görün. Kontrolsüz genetik mühendisliğinin sonuçları bir felaket olabileceğinden, insanoğluna yönelik genetik mühendisliğine girişi, kaçınılmaz olarak bu tür bir düzenleme izleyecektir.” (kapak yazısı)

 

İçindekiler:

 • Modern Solculuğun Psikolojisi
 • Aşağılık Duygusu
 • Aşırı Toplumsallaşma
 • Güç Süreci
 • İkâme Etkinlikler
 • Özerklik
 • Toplumsal Sorunların Kaynağı
 • Modern Toplumda Güç Sürecinin Bozulması
 • Bazı İnsanlar Nasıl Uyum Sağlar
 • Bilim İnsanlarını Motive Eden Güdüler
 • Özgürlüğün Doğası
 • Tarihin Bazı İlkeleri
 • Endüstriyel-Teknolojik Toplum Reforme Edilemez
 • Endüstriyel Toplumda Özgürlüğün Kısıtlanması Kaçınılmazdır
 • Teknolojinin “Kötü” Tarafları “İyi” Taraflarından Ayrılamaz
 • Teknoloji, Özgürlük Arzusundan Daha Nüfuzlu Bir Toplumsal Güçtür
 • Daha Basit Toplumsal Sorunların Dahi Çözülemez Olduğu Görüldü
 • Devrim Reformdan Daha Kolaydır
 • İnsan Davranışının Kontrolü
 • İnsan Soyu Dönüm Noktasında
 • İnsanî Izdırap
 • Gelecek
 • Strateji
 • Teknolojinin İki Türü
 • Solculuk Tehlikesi

 

Ek: Theodore John Kaczynski Aslında John Wayne’dir – Taner Ay

Basında Unabomber