back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

21-sesligin-anarsisi
KİTAP ADI
: Sessizliğin Anarşisi
YAZARI
: Işık Ergüden
SAYFA
:  94 syf.
FİYATI
 :
15 TL

 
 

 

  

Hayatın bütün ilişkilerine sinen ve üstünkörü bir bakışla göremediğimiz güç ve iktidar kabullenişlerini, içimizdeki iktidarı, gündelik yaşamımızdaki ayrıntılar üzerinde durarak sorgulayan bir kitap.  

Kitle ve iktidar, birey ve toplum, güç ve tahakküm gibi kavramları, otorite ve özgürlük, boyun eğiş ve isyan geriliminin genel zemini üzerinde ele alan sessizliğin anarşisi, toplumsallığın koyu gölgesiyle kuşatılan insanı, ses, söz, görüntü, gürültü ve hareketin tutsak edici tahakkümüne karşı çekilmeye, sessizliğe ve düşünmeye çağırıyor. 

 

İçindekiler : 

 

ilksözler

intiharsız; iki imge

hayattan kaçışın imkân ve imkânsızlığı üstüne

hayata ve ölüme dair; yine de...

insansızlaştırıcı toplum: müphemin sonu...

tarih; başka türlü, imkân, ihtimal ya da romantizm

anonimler çağı

ölümsüz anonim

suç örgütleri: kurumlar ve kitleler

rutin bakış, operasyonel görüntü

hayatsızlık

insana; bir ihtimal olarak...

dünya böyleyse; politika, bir ihtimal olarak, yenilginin hatırası ve başka...

programsız; bir proje olarak yıkıcılık, ortaklık

esersizliğe doğru; giderken ve susarken...

yazısızlık

 

2. bölüm: başka sözler, biraz daha, derine

çaresiz bir varlığa, boşluğuna; yine yazısızlık

hayatsızlık, bir veda şarkısı; olamayana...

 

3. bölüm: hayatı kullanmama klavuzu

gündelik hayatın faşizmine karşı yaşama kılavuzu

4. bölüm: facia beklentisi ya da facianın hikmeti Son imge