back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

Theodore John Kaczynski (Unabomber)

ted kaczynski

Theodore Kaczynski, 1942 yılında Amerika’nın Chicago eyaletinde doğdu. Harward mezunu bir matematik profesörü olan Kaczinsky, 1971 yılında, teknoloji ve sanayileşme karşıtı düşünceleri nedeniyle üniversitedeki işinden ayrılarak Montana’da kendisinin inşa ettiği, elektriksiz bir dağ kulübesine yerleşmiştir. 1978’den 1995’e kadar teknoloji geliştirme merkezlerine ve bu yönde çalışmalar yapan bilim insanlarıyla genetikçilere yönelik bombalı eylemlerde bulunan Kaczynski, bu süre içinde üç kişinin ölümüne neden olmuştur. 18 yıl boyunca kimliği belirlenemeyen ve çeşitli adreslere gönderdiği bombalı paketlerden ötürü FBI tarafından Unabomber olarak adlandırılan Kaczynski, küçük puntolarla 8 gazete sayfasını dolduran manifestosunu, bombalı eylemlerini sürdürme tehdidiyle Eylül 1995'te The New York Times ve The Washington Post gazetelerinde yayınlatmış ve böylece kimliğine dair ilk izleri de bırakmıştır. Kısa süre sonra yakalanan Kaczinsky, avukatının, savunmasını delilik üzerine kurmasını reddetmiş, teknoloji ve sanayi toplumunun insanlığı bir yok oluşa doğru sürüklediğini düşündüğü için, ve içinde yaşadığı toplumda şiddetten başka çıkar yol da bulamadığı için bu yolu seçmek durumunda kaldığını belirtmiştir. Mahkeme sonucunda müebbet hapse mahkûm olan Kaczinsky, hâlâ cezaevinde bulunmaktadır.

Yazarın Kaos Yayınlarındaki Kitapları 

06-Sanayi toplumu