back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

11-toplumsal anarsizm mi
KİTAP ADI
: Toplumsal Anarşizm mi, Yaşamtarzı Anarşizm mi
YAZARI
: Murray Bookchin
ÇEVİRMENİ
: Deniz Aytaş
ÖZGÜN ADI
: Social Anarchism or Lifestyl Anarchism
SAYFA
:
112 syf.
BASKI
:
2. baskı
FİYATI
:
15 TL

 

     Toplumsal anarşizmin, devrimci özünden boşaltılıp bireyci bir yaşam tarzına indirgenerek modalaştırılmasına karşı çıkan Bookchin, bireyci anarşizme karşı anarko-komünalist bir perspektifi savunur. Günümüz anarşizminin genel bir görünümünü ortaya koyan Bookchin, anarşist düşüncenin soyağacından kopup postmodern nihilizme, Foucaultcu “kişisel isyan”a ve liberal özerkliğe savrulan “yaşamtarzı anarşistler”e sert ama bütünlüklü bir eleştiri yöneltiyor.

     Murray Bookchin bu çalışmasında, anarşizmden temelde ayrıştırmadığı ve “Bir Zamanlar Sol” başlığı altında ele aldığı Birinci Dünya Savaşı’na kadarki 19. yüzyıl Marksizminin kısa ve eleştirel bir değerlendirmesini de sunuyor.

     İçindekiler :

     1. Toplumsal Anarşizm mi, Yaşamtarzı Anarşizm mi?

 • Bireyci Anarşizm ve Tepki

 • Özerklik mi, Özgürlük mü?

 • Kaos Olarak Anarşizm

 • Mistik ve Akıl Karşıtı Anarşizm

 • Teknoloji ve Uygarlığa Karşı

 • İlkelin Mistikleştirilmesi

 • Yaşamtarzı Anarşizmin Değerlendirilmesi

 • Demokratik Bir Komünalizme Doğru

      2. Bir Zamanlar Sol: Kişisel Bir Düşünme

 • Enternasyonalizm, Milliyetçilik ve Konfederasyon

 • Demokrasiye Bağlılık

 • Antimilitarizm ve Devrim

 • Laiklik ve Akılcılık

 • Birinci Dünya Savaşı ve Bolşevizm

 • Sol ve Soğuk Savaş

 • Bugün Bir Sol Olacak mı?