back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

09-ukrayna anarsist hareketi
KİTAP ADI
: Mahnovşçina / Ukrayna Anarşist Hareketi
YAZARI
: Peter Arşinov
ÇEVİRMENİ
: Yeşim T. Başaran - Cemal Atila
ÖZGÜN ADI
: History of the Makhnovist Movement
SAYFA
:
272 syf. fotoğraflı
FİYATI
:
24 TL
 
 

 

      Sovyet hükümetiyle Alman İmparatorluğu arasında varılan anlaşma gereğince, 1918 yılının ortalarında Alman-Avusturya birlikleri Ukrayna’yı işgal ettiler. Anarşist Nestor Mahno öncülüğündeki Ukrayna köylü direniş birlikleri Alman işgalini kırınca Aralık 1918’de Ukrayna’nın yolu yeniden Bolşeviklere açıldı. Mahnovistler’in özgür bölgelerine girerek onları otoriteleri altına almak istediler. Ancak, General Denikin ve Wrangel’in Beyaz Orduları tarafından tehdit edilen Bolşevik hükümet, Mahno komutasındaki Devrimci İsyan Ordusu’yla sık sık ittifak kurmak zorunda kalıyordu. Fakat, tehlike bertaraf edilir edilmez anlaşmayı ihlal ediyorlardı. Ekim 1920’de Mahnovistler, üç hafta gibi kısa bir sürede dört bin esir alarak Wrangel kuvvetlerini Kırım’da kesin bir yenilgiye uğrattılar. Bolşeviklerin artık Mahnovistlere ihtiyacı yoktu. Kızıl Ordu ve Çeka liderleri, 26 Kasım 1920’de Mahnovist komutanları bir konferansa davet ederek tümünü vurdular. Bu tarihten itibaren dokuz ay boyunca Kızıl Ordu ile Mahnovistler arasında tüm Ukrayna’ya yayılan amansız bir savaş başladı.

     Bolşevik iktidar, Çarlık zulmünü kat be kat geride bırakan bir despotizmi devrim adına nasıl mübah gördüğünü, Ukrayna’da ayaklanan işçi ve köylülere karşı giriştiği katliamlarla ortaya koydu. Anarşistlerin özgür bölgelerine girerek onlara, devlet, parti ve Kızıl Ordu’nun otoritesini dayatmak isteyen Bolşevikler, üç yıl boyunca Mahnovistler’in sert direnişiyle karşılaştılar. Bu kitap, yazarının da katıldığı Mahnovist hareketin, Mahnovşçina’nın bütünüyle kuşatmaya alındığı 1921 yılında yazılmış. Olayları bizzat yaşayan Arşinov kitabın birçok bölümünü çatışmaların yoğun atmosferi içinde kaleme almış. Kitap, birinci elden bir belge niteliğindedir.

     İçindekiler:

 • Rus Devrımi’nde Demokrasi ve Emekçi Kitleler

 • Büyük Rusya ve Ukrayna’da Ekim Devrimi                                           

 • Ukrayna’da Devrimci Ayaklanma -Mahno

 • Hetman’ın İktidardan Düşüşü - Petlurizm - Bolşevizm         

 • Mahnovşçina                                                                                                   

 • Mahnovistler’in Uzun Geri Çekilişi ve Zafer

 • Mahnovistler’in Hataları

 • Sovyet Hükümeti'yle Yapılan Anlaşma

 • Mahnovşçina’da Ulusal Sorunun Anlamı

 • Mahno’nun kişiliği

 • Hareketin Bazı Üyeleri Hakkında Biyografik Notlar

 • Mahnovşçina ve Anarşizm

 • Sonuç

 • Çeşitli Mahnovist Bildiriler

 • Anarşist Komünistlerin Örgütlenme Platformu

 • Yitirilmiş Devrimler Paris’e Gömülür