back2kitaplarkitaplarsatyazarlarlinkleriletisim

Proudhon 1865

     Napolyon savaşları sonrasında, Fransa’yı kırıp geçiren yoksulluk günlerinde doğmuştu Proudhon. Çocukluk yılları köyde geçti. Kazandığı bir bursla Besançon’daki Collège’e girdi ama, öğrenimini tamamlayamadan ayrılıp matbaa çıraklığına başladı. Proudhon’un, “kendi kendini yetiştiren düşünür” olmasında matbaa zanaatkârlığının büyük etkisi olduğu kabul edilir. Nitekim, toplumsal teorilerinin şekillenmesinde bir esin kaynağı olan sosyalist düşünür Charles Fourier ile matbaacılık günlerinde tanışmıştı.Matbaacılık işinin iflası üzerine Lyon’a taşındı. Devrimci bir atmosfer ve renkli simalarla doluydu Lyon; Cabet, Fourier ve Saint-Simon’un taraftarları şehirde oldukça etkindi. Sosyalist-feminist Flora Tristan ve 1831 ayaklanmasının karşılıkçıasîleri ayrı bir hava katıyordu bu ortama. Proudhon, onlarla sıkı bağ kurdu.Bir Paris seyahatinde tanıştığı Rus mülteciler, Alesandr Herzen ve Mihail Bakunin’le yakın arkadaş oldu. Aynı şekilde, Arnold Ruge, Karl Grün, Karl Marx gibi sol-Hegelci Alman sürgünlerle de tanıştı.1840’ta yayımladığı Mülkiyet Nedir? adlı kitabıyla kısa sürede ünlenen Proudhon, 1846’da Sefaletin Felsefesi’ni yayımladı. Daha bir yıl geçmeden, Paris’in radikal işçileri arasında olduğu kadar, Marx’ın kurduğu Paris’teki Komünist Birlik üyeleri arasında da –Engels’in yakınacağı kadar– güçlü bir etkiye sahipti.Proudhon, Orleanist monarşinin yıkıldığı Şubat 1848 Devrimi’ni öngörmüştü. Haziran 1848’de Kurucu Meclis’e seçilerek parlamentoya girdi. Ancak, anarşist düşünceleriyle mecliste bulunmasının anlamsızlığını görmesi uzun sürmedi. Yaptığı bir konuşma sonrasında dokunulmazlığı kaldırılarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece, kurduğu halk bankası ve karşılıkçı alış-veriş sistemi ta­mamlanamadan lağvedildi.Biri kapatılınca ötekisi yayına başlayan dergiler ve gazeteler serisiyle anarşist gazeteciliğin ilk deneyimini de sunan Proudhon, henüz 55 yaşındayken Ocak 1865’te öldü.

 
 
Yazarın Kaos Yayınlarındaki Kitapları
 
prudhon